Конкурс

Вступна кампанія 2016
Одеська національна академія харчових технологій

Перелік напрямків та спеціальностей, Бакалавр

Денна форма

Перелік напрямків та спеціальностей Денної форми навчання:

Н
Л
Д
П
В
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: Електромеханіка
Факультет: Факультет автоматизації, мехатроніки та робототехніки
508 I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика/Географія/Історія України/Іноземна мова/Англійська мова/Французька мова/Німецька мова/Іспанська мова
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Факультет: Факультет автоматизації, мехатроніки та робототехніки
12535 I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика/Іноземна мова/Історія України/Географія/Англійська мова/Французька мова/Німецька мова/Іспанська мова
051 Економіка: Економіка підприємства
Факультет: Факультет економіки, бізнесу і контролю
7010 I: Українська мова та література
II: Математика
III: Географія/Хімія/Іноземна мова/Історія України/Англійська мова/Французька мова/Німецька мова/Іспанська мова
071 Облік і оподаткування: Облік і аудит
Факультет: Факультет економіки, бізнесу і контролю
13010 I: Українська мова та література
II: Математика
III: Іноземна мова/Історія України/Географія/Фізика/Англійська мова/Французька мова/Німецька мова/Іспанська мова
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: Економіка підприємства
Факультет: Факультет економіки, бізнесу і контролю
503 I: Українська мова та література
II: Математика
III: Іноземна мова/Історія України/Географія/Хімія/Англійська мова/Французька мова/Німецька мова/Іспанська мова
181 Харчові технології: Харчові технології та інженерія
Факультет: Факультет інноваційних технологій харчування, ресторанно-готельного і туристичного бізнесу
15080 I: Математика
II: Українська мова та література
III: Біологія/Хімія/Історія України/Іноземна мова/Англійська мова/Французька мова/Німецька мова/Іспанська мова
241 Готельно-ресторанна справа: Готельно-ресторанна справа
Факультет: Факультет інноваційних технологій харчування, ресторанно-готельного і туристичного бізнесу
10015 I: Українська мова та література
II: Іноземна мова
III: Англійська мова
242 Туризм: Туризм
Факультет: Факультет інноваційних технологій харчування, ресторанно-готельного і туристичного бізнесу
6010 I: Географія
II: Українська мова та література
III: Іноземна мова/Біологія/Математика/Історія України/Англійська мова/Французька мова/Німецька мова/Іспанська мова
073 Менеджмент: Менеджмент
Факультет: Факультет менеджменту, маркетингу і логістики
5010 I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика/Географія/Іноземна мова/Історія України/Англійська мова/Французька мова/Німецька мова/Іспанська мова
074 Публічне управління та адміністрування: Публічне управління та адміністрування
Факультет: Факультет менеджменту, маркетингу і логістики
2510 I: Математика
II: Українська мова та література
III: Географія/Фізика/Іноземна мова/Історія України/Англійська мова/Французька мова/Німецька мова/Іспанська мова
075 Маркетинг: Маркетинг
Факультет: Факультет менеджменту, маркетингу і логістики
3010 I: Історія України
II: Українська мова та література
III: Іноземна мова/Географія/Хімія/Математика/Англійська мова/Французька мова/Німецька мова/Іспанська мова
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Факультет: Факультет менеджменту, маркетингу і логістики
252 I: Українська мова та література
II: Математика
III: Іноземна мова/Історія України/Географія/Хімія/Англійська мова/Французька мова/Німецька мова/Іспанська мова
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: Товарознавство і торговельне підприємництво
Факультет: Факультет технології харчових продуктів, парфумерно-косметичних засобів, експертизи та товарознавства
755 I: Українська мова та література
II: Математика
III: Іноземна мова/Історія України/Географія/Хімія/Англійська мова/Французька мова/Німецька мова/Іспанська мова
181 Харчові технології: Харчові технології та інженерія
Факультет: Факультет технології харчових продуктів, парфумерно-косметичних засобів, експертизи та товарознавства
22540 I: Українська мова та література
II: Математика
III: Іноземна мова/Історія України/Біологія/Хімія/Англійська мова/Французька мова/Німецька мова/Іспанська мова
181 Харчові технології: Технологічна експертиза та безпека харчової продукції
Факультет: Факультет технології харчових продуктів, парфумерно-косметичних засобів, експертизи та товарознавства
10010 I: Українська мова та література
II: Математика
III: Іноземна мова/Історія України/Біологія/Хімія/Англійська мова/Французька мова/Німецька мова/Іспанська мова
181 Харчові технології: Харчові технології та інженерія
Факультет: Факультет технології зерна, хлібопродуктів, кондитерських виробів, комбікормів і біопалива
20080 I: Українська мова та література
II: Математика
III: Іноземна мова/Історія України/Біологія/Хімія/Англійська мова/Французька мова/Німецька мова/Іспанська мова
131 Прикладна механіка: Інженерна механіка
Факультет: Факультет енергоменеджменту, технологічного обладнання та технічного дизайну
12010 I: Українська мова та література
II: Математика
III: Іноземна мова/Історія України/Географія/Фізика/Англійська мова/Французька мова/Німецька мова/Іспанська мова
133 Галузеве машинобудування: Машинобудування
Факультет: Факультет енергоменеджменту, технологічного обладнання та технічного дизайну
9013 I: Українська мова та література
II: Математика
III: Іноземна мова/Історія України/Географія/Фізика/Англійська мова/Французька мова/Німецька мова/Іспанська мова
162 Біотехнології та біоінженерія: Біотехнологія
Факультет: Факультет технології вина та нанобіотехнологій
5010 I: Українська мова та література
II: Математика
III: Історія України/Іноземна мова/Біологія/Хімія/Англійська мова/Французька мова/Німецька мова/Іспанська мова
181 Харчові технології: Харчові технології та інженерія
Факультет: Факультет технології вина та нанобіотехнологій
18552 I: Українська мова та література
II: Математика
III: Іноземна мова/Історія України/Біологія/Хімія/Англійська мова/Французька мова/Німецька мова/Іспанська мова
142 Енергетичне машинобудування: Енергомашинобудування
Факультет: Факультет низькотемпературної техніки і технології
13518 I: Українська мова та література
II: Математика
III: Іноземна мова/Історія України/Фізика/Хімія/Англійська мова/Французька мова/Німецька мова/Іспанська мова
101 Екологія: Екологія
Факультет: Факультет прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій
6023 I: Географія
II: Українська мова та література
III: Хімія/Історія України/Математика/Біологія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: Електротехніка та електротехнології
Факультет: Факультет прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій
258 I: Математика
II: Українська мова та література
III: Фізика/Іноземна мова/Історія України/Географія/Англійська мова/Французька мова/Німецька мова/Іспанська мова
144 Теплоенергетика: Теплоенергетика
Факультет: Факультет прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій
7510 I: Українська мова та література
II: Математика
III: Іноземна мова/Історія України/Географія/Фізика/Англійська мова/Французька мова/Німецька мова/Іспанська мова
183 Технології захисту навколишнього середовища: Технології захисту навколишнього середовища
Факультет: Факультет прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій
5012 I: Українська мова та література
II: Географія
III: Історія України/Математика/Біологія/Хімія
185 Нафтогазова інженерія та технології: Нафтогазова інженерія та технології
Факультет: Факультет прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій
2510 I: Українська мова та література
II: Математика
III: Історія України/Географія/Фізика/Хімія
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології: Комп'ютерні науки
Факультет: Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки
10062 I: Українська мова та література
II: Математика
III: Іноземна мова/Історія України/Географія/Фізика/Англійська мова/Французька мова/Німецька мова/Іспанська мова
123 Комп’ютерна інженерія: Комп'ютерна інженерія
Факультет: Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки
13538 I: Українська мова та література
II: Математика
III: Іноземна мова/Історія України/Географія/Фізика/Англійська мова/Французька мова/Німецька мова/Іспанська мова
Н
Л
Д
П
В
Умовні позначення:
Н
- Напрям підготовки, факультет, спеціальність, спеціалізація
Л
- Ліцензований обсяг прийому
Д
- Обсяг державного замовлення
П
- Предмети (ЗНО, екзамени, творчі екзамени)
В
- Річна вартість навчання


© 2010-2015 onaft.edu.ua
Розробка належить andy.od.ua
Theme from vstup.info